ตรวจรายชื่อทุนการศึกษา

ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
ให้ท่านกรอกเลขสมาชิกหรือเลขบัตรประชาชนของสมาชิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
หากไม่พบข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชุมที่ไลน์ @sctpmeeting ค่ะ